potrzebna

Better Brands Health
polska wersja językowa

Druga część miedzynarodowego bestsellera w polskim wydaniu How Brands Grow 2 pogłębia zagadnienia poruszane w pierwszej części książki, a także osadza je w tak ciekawych obszarach jak rynki wschodzące, usługi, produkty trwałe, sektor B2B czy towary luksusowe. Podobnie jak w pierwszej części, autorzy popierają swoje wnioski dowodami oraz badaniami naukowymi, umożliwiając tym samym obalenie wielu mitów, które towarzyszą naukom marketingowym. Tego rodzaju podejście sprawia, że książka polecana jest przez marketerów na całym świecie – w tym uznanych polskich praktyków, których opinie znajdą Państwo w książce!

Druga część How Brands Grow sprzedała się na całym świecie w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy - jesteśmy bardzo dumni, że przypadło nam w udziale wprowadzenie na polski rynek jej polskiego wydania!

Eksperci o książce

Michał Wawrzyniak

Bardzo wartościowe uzupełnienie pierwszej części – szczególnie dla zain- teresowanych obszarami B2B, towarów luksusowych czy światem marek na rynkach wschodzących. Bardzo polecam wszystkim marketerom. To jedna z najważniejszych, najlepiej przedstawionych i przebadanych per- spektyw na budowanie marek.


Michał Wawrzyniak | Data Driven Marketing | Grupa Żywiec

Adam Nitecki

How Brands Grow, część 2 powinna raczej nazywać się Pogromcy Mitów – mitu lojalności, mitu wąskiego targetowania czy mitu wyjątkowości pewnych kanałów dystrybucji. W czasach data driven marketing warto zderzyć się z tymi często brutalnymi prawdami o tym, co działa, a co nie. Książka poka- zuje na cyfrach i modelach, że w naszej płynnej rzeczywistości biznesowej są jednak uniwersalne prawa efektywności wzrostu marek.To super lektura dla miłośników brandingu, gdzie Nauka pięknie uzupełnia się ze Sztuką! (tym razem z przewagą tej pierwszej).


Adam Nitecki | General Manager, Consumer Product Division | L'Oreal Polska & Kraje Bałtyckie

Szymon Ulkowski

Po wielu latach pracy w marketingu, miałem wrażenie, że niewiele może mnie już zaskoczyć. A jednak! Druga część przewodnika o tym, jak zapew- nić markom stały, zrównoważony rozwój, to wyjątkowo ciekawa lektura, skupiająca się na najważniejszych dylematach i problemach współcze- snych marketingowców. Czasami dyskusyjna, momentami zaskakująca, ale zdecydowanie godna polecenia!


Szymon Ulkowski | CEE Food E-Business and Communication Manager | Nestlé

Agnieszka Barej

Byron Sharp zrewolucjonizował myślenie o marketingu, a książki How Brands Grow stały się obowiązkową pigułką wiedzy dla każdego, kto chce w efektywny sposób kreować marki. Cześć druga pogłębia proste, naukowo potwierdzone zasady oraz dostarcza opartych na danych, praktycznych porad, jak rozwijać marki, czerpiąc zarówno z wielu sektorów, w tym dóbr luksusowych, e-commerce, B2B, jak i z rynków wschodzących.


Agnieszka Barej | Media Director | Procter and Gamble

O autorach

Doktor Jenni Romaniuk pełni funkcję profesora naukowego oraz wicedyrektora (międzynarodowego) w Ehrenberg–Bass Institute na Uniwersytecie Południowej Australii (University of South Australia). Jest również autorką książek Building Distinctive Brand Assets (Oxford University Press, wydanie poprawione 2021) i How Brands Grow, Part 2 (Oxford University Press, 2016). Jenni jest pionierką w pomiarach i metrykach dotyczących dostępności mentalnej, a także w identyfikacji i wykorzystaniu punktów wejścia do kategorii (CEP-ów). Doradza firmom na całym świecie w zakresie najlepszych praktyk, długofalowego zarządzania marką i wykorzystywania wiedzy opartej na dowodach. Dawniej pełniła funkcję redaktora wykonawczego „Journal of Advertising Research”, obecnie zaś zasiada w Kierowniczej Radzie Doradczej tego czasopisma.

Jenni Romaniuk

Jenni Romaniuk

Byron Sharp jest profesorem nauk marketingowych i dyrektorem Ehrenberg–Bass Institute for Marketing Science przy University of South Australia. Jego książka How Brands Grow sprzedała się w ponad 120 000 egzemplarzy. Byron Sharp opublikował ponad 100 artykułów naukowych i zasiada w redakcjach 5 czasopism. Wraz z prof. Jerrym Windem był gospodarzem 2 konferencji w Wharton Business School na temat praw reklamy oraz współredagował specjalne wydania czasopisma „Journal of Advertising Research”.

Byron Sharp

Byron Sharp

Pozostałe tytuły

How Brands Grow cz.1
Bestseller Bestseller

How Brands Grow cz.1 | Byron Sharp

Building distinctive brand assets

Building distinctive brand assets | Jenni Romaniuk

Better Brand Health

Better Brand Health | Jenni Romaniuk